GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük tarihi: 09/09/2022

1. Giriş

Micron Teknik Tekstil’e hoş geldiniz.

Micron Teknik Tekstil (“biz”, “bize” veya “bizim”) micronteknik.com’u (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) işletmektedir.

Gizlilik Politikamız micronteknik.com’u ziyaretinizi yönetir ve Hizmetimizi kullanımınızdan kaynaklanan bilgileri nasıl topladığımızı, koruduğumuzu ve ifşa ettiğimizi açıklar.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Şartlar ve Koşullarımız (“Şartlar”) Hizmetimizin tüm kullanımını yönetir ve Gizlilik Politikası ile birlikte bizimle yaptığınız sözleşmeyi (“sözleşme”) oluşturur.

2. Tanımlar

HİZMET, Micron Teknik Tekstil tarafından işletilen micronteknik.com web sitesi anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLER, bu verilerden (veya bu verilerden ve elimizde bulunan veya elimize geçmesi muhtemel diğer bilgilerden) tanımlanabilen yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

KULLANIM VERİLERİ, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısının kendisi tarafından oluşturulan otomatik olarak toplanan verilerdir (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

ÇEREZLER, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.

VERİ KONTROLÖRÜ, herhangi bir kişisel verinin hangi amaçlarla ve ne şekilde işlendiğini veya işleneceğini belirleyen (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.

VERİ İŞLEMCİLERİ (VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkili bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

VERİ KONUSU, Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

KULLANICI, Hizmetimizi kullanan bireydir. Kullanıcı, Kişisel Verilerin öznesi olan Veri Öznesine karşılık gelir.

3. Bilgi Toplama ve Kullanım

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

4. Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (“Kişisel Veriler”) bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

0.1. E-posta adresi

0.2. Ad ve soyad

0.3. Telefon numarası

0.4. Adres, Ülke, Eyalet, İl, Posta Kodu, Şehir

0.5. Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi haber bültenleri, pazarlama veya promosyon materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle sizinle iletişime geçmek için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını takip ederek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almaktan vazgeçebilirsiniz.

Kullanım Verileri

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete herhangi bir cihaz tarafından veya herhangi bir cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”).

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir cihazla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız cihaz türü, cihazınızın benzersiz kimliği, cihazınızın IP adresi, cihazınızın işletim sistemi, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Konum Verileri

Bize izin vermeniz halinde konumunuzla ilgili bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz (“Konum Verileri”). Bu verileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi iyileştirmek ve özelleştirmek için kullanırız.

Hizmetimizi kullanırken cihaz ayarlarınız aracılığıyla istediğiniz zaman konum hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Çerez Verilerinin İzlenmesi

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız ve belirli bilgileri tutarız.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler tarayıcınıza bir web sitesinden gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderildiğini belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

0.1. Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.

0.2. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanırız.

0.3. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik Çerezlerini güvenlik amacıyla kullanmaktayız.

0.4. Reklam Çerezleri: Reklam Çerezleri, sizinle ve ilgi alanlarınızla alakalı olabilecek reklamları size sunmak için kullanılır.

Diğer Veriler

Hizmetimizi kullanırken aşağıdaki bilgileri de toplayabiliriz: cinsiyet, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport bilgileri, vatandaşlık, ikamet yerindeki kayıt ve gerçek adres, telefon numarası (iş, mobil), eğitim, yeterlilik, mesleki eğitim, iş sözleşmeleri, NDA sözleşmeleri, ikramiye ve tazminat bilgileri, medeni durum bilgileri, aile üyeleri, sosyal güvenlik (veya diğer vergi mükellefi kimlik) numarası, ofis konumu ve diğer veriler.

5. Veri Kullanımı

Micron Teknik Tekstil, toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

0.1. Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için;

0.2. Hizmetimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek;

0.3. bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza izin vermek;

0.4. müşteri desteği sağlamak;

0.5. Hizmetimizi geliştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak;

0.6. Hizmetimizin kullanımını izlemek için;

0.7. teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak;

0.8. sağladığınız diğer herhangi bir amacı yerine getirmek için;

0.9. yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve faturalandırma ve tahsilat dahil olmak üzere sizinle aramızda yapılan herhangi bir sözleşmeden doğan haklarımızı uygulamak;

0.10. sona erme ve yenileme bildirimleri, e-posta talimatları vb. dahil olmak üzere hesabınız ve/veya aboneliğiniz hakkında size bildirimler sağlamak;

0.11. bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, satın aldığınız veya hakkında bilgi aldığınız ürünlere benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak;

0.12. bilgileri verdiğinizde tanımlayabileceğimiz başka herhangi bir şekilde;

0.13. sizin izninizle başka herhangi bir amaç için.

6. Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Kullanım Verilerini dahili analiz amaçları için de saklayacağız. Kullanım Verileri, bu verilerin Hizmetimizin güvenliğini güçlendirmek veya işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar haricinde, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

7. Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma yasalarının yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer resmi yargı alanınızın dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda muhafaza edilebilir.

Türkiye dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi tercih ederseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye’ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarımı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Micron Teknik Tekstil, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

8. Verilerin Açıklanması

Topladığımız veya sizin sağladığınız kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:

0.1. Kanun Yaptırımı için İfşa.

Belirli koşullar altında, yasaların gerektirmesi halinde veya resmi makamların geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.

0.2. Ticari İşlem.

Biz veya iştiraklerimiz bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olursak, Kişisel Verileriniz aktarılabilir.

0.3. Diğer durumlar. Bilgilerinizi ayrıca ifşa edebiliriz:

0.3.1. bağlı ortaklıklarımıza ve iştiraklerimize;

0.3.2. yüklenicilere, hizmet sağlayıcılara ve işimizi desteklemek için kullandığımız diğer üçüncü taraflara;

0.3.3. sağladığınız amacı yerine getirmek için;

0.3.4. Şirketinizin logosunu web sitemize dahil etmek amacıyla;

0.3.5. bilgileri verdiğinizde tarafımızdan açıklanan diğer herhangi bir amaç için;

0.3.6. diğer durumlarda sizin izninizle;

0.3.7. Şirketin, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için ifşanın gerekli veya uygun olduğuna inanırsak.

9. Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

10. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) ikamet ediyorsanız, GDPR kapsamında belirli veri koruma haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizi düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kullanımını sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı hedefliyoruz.

Hakkınızda hangi Kişisel Verileri tuttuğumuzdan haberdar olmak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen info@micronteknik.com adresinden bize e-posta gönderin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

0.1. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı;

0.2. Düzeltme hakkı. Bilgilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz;

0.3. İtiraz etme hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz;

0.4. Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz;

0.5. Veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel Verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir formatta sağlama hakkına sahipsiniz;

0.6. İzni geri çekme hakkı. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiğimiz herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkına da sahipsiniz;

Bu tür taleplere yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Bazı gerekli veriler olmadan Hizmet sağlayamayabileceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

11. Hizmet Sağlayıcılar

Hizmetimizi kolaylaştırmak (“Hizmet Sağlayıcılar”), bizim adımıza Hizmet sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza yerine getirmek için erişebilir ve bunları başka herhangi bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

12. Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

13. CI/CD araçları

Hizmetimizin geliştirme sürecini otomatikleştirmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

14. Davranışsal Yeniden Pazarlama

Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanabiliriz. Biz ve üçüncü taraf tedarikçilerimiz, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlere dayalı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanırız.

15. Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

16. Çocukların Gizliliği

Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki çocuklar (“Çocuk” veya “Çocuklar”) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bilerek 18 yaşın altındaki Çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir Çocuğun bize Kişisel Veri sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn rızasını doğrulamadan Çocuklardan Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

17. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmında “yürürlük tarihi” güncellenmeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerli olurlar.

18. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin: info@micronteknik.com.