KALİTE POLİTİKAMIZ

Micron Teknik olarak; odak noktamız, Teknik Tekstil Ürünleri üretimini, servis ve satışında kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerinin en üst düzeyde karşılamaktır.
Müşterilerimizden gelen tüm talepleri ve geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz.
Bu bağlamda sürdürülebilir kalite için aşağıdaki ilkeleri benimsedik;
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine, en uygun çözümler sunabilmek.
  • Müşterilerimizin talep ettiği ürün ve hizmetleri yüksek kalite seviyesinde ve kısa sürede teslim etmek.
  • Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamak.
  • Aitex, Satra, ve BTTG gibi uluslar arası akredite test merkezleri ile çalışmak.
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışmak.
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygun yatırımların yapılması için araştırmalar yapmak.
  • Geleceğe temiz bir dünya bırakmaya gayret etmek.
İlke ve hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ gerekliliklerini karşılayarak uygulamak ve geliştirmek öncelikli taahhüdümüzdür.
Tüm çalışanlarımız bu vizyon bağlamında, ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 standardının kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdürler.